Legislació

 

Decret CIV

 

Decret de la CIV modificada

 

Llei 25/2004, 14 de desembre, de residus 

 

Decret del 22-2-2006 d'aprovació del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus

 

Decret del 5-7-2006 de modificació del Reglament relatiu als centres de tractament tèrmic de residus

 

Decret del 26-7-2006 pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella

 

Decret del 27-9-2006 de modificació del decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella

 

Decret del 25-10-2006 de segona modificació del decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella

 

Decret del 29-11-2006 de tercera modificació del decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella

 

Decret del 31-1-2007 de quarta modificació del decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella

 

Decret del 28-3-2007 relatiu a la finalització del període de proves i recepció provisional del centre de tractament tèrmic de residus de la Comella

 

Directiva 2000/76/CE de 4 de desembre del 2000 relativa a la incineració de residus

 

Decret del 11-6-2014 de modificació del Decret pel qual s'autoritza la posada en funcionament del Centre de Tractament Tèrmic de Residus de la Comella